iA


Välkommen till din coach och handledare i Göteborg

Elisabeth Bjufors, välutbildad  handledare och coach i Göteborg med lång och gedigen erfarenhet av Coaching och chefshandledning individuellt och i grupp.

Organisations och verksamhetsutveckling med hjälp av bl a Farax 360 grader, Cultural Transformation Tools (CTT), Group Development Questionnaire (GDQ)

Specialkompetens inom psykopati, varmt välkommen att ta kontakt med mig.

I also coach in English and German, read my bio here and feel free to contact me.