iA


Chefscoaching

Stärker ditt ledarskap – Ökar ditt välmående – Vässar din förmåga

Chefslivet och chefsskapet är ofta väldigt roligt och stimulerande. Nya utmaningar kommer dagligen, och i en snabb takt ska beslut fattas och verkställas. Dessutom ska du vara uppdaterad, läsa mail och vara tillgänglig i mobiltelefon, vara social och trivsam chef som månar om sina medarbetare, vara analytisk och strategisk. Till detta kommer det liv och den tillvaro som förhoppningsvis finns utanför arbetet. Ja, det gäller att hänga i för att klara sig.

Syfte

  • syftar till att vidareutveckla din yrkeskompetens och att öka din medvetenhet
  • är en form av ledarutveckling som visat sig ha stor effekter på ledarbeteende
  • är ett utmärkt komplement till traditionella ledarkunskaper

Mål

För att ta reda på var ditt krut ska läggas så behövs en rejäl inventering av dina behov. Vi startar med ett första kartläggande samtal. Med det som utgångsläge formulerar du ditt mål och tillsammans tar vi fram strategier. Målet eller målen utvärderas efter hand som coachingen framskrider. Målet syftar också till att vara bollplank som coachingsamtalet studsar mot. Du ansvarar för innehållet i samtalen. Jag håller i strukturen och ser till att du får verktygen att ta dig dit du vill.

Vitsen med mig som chefscoach

Jag har lång chefserfarenhet som ekonomichef och vd, och har i många år suttit i ledningsgrupper. Jag har arbetat i såväl större som mindre bolag. Mitt sätt att vara och arbeta är tydligt och klart. Jag går gärna rakt på sak för att bringa klarhet.

Livet rymmer mycket och överraskar oss. Jag har varit med ett tag, och varit med om en del. Ibland är det skönt att mötas av den erfarenheten.

Det kan vara värdefullt   att komplettera coachingen med feedback från både medarbetare, kollegor och överordnad chef. Jag är licensierad användare av feedbeckverktyget Farax 360 grader Farax.se. Verktyget passar bra för svenska förhållanden då det utgår från en skandinavisk ledar-och företagskultur. Det ger feedback på de tre dimensionerna förändring, struktur och relation. Både det aktuella läget och det önskvärda. Det brukar vara givande att få in fler bilder i coachingsamtalet.