iA


Karriärcoaching

Dags att förverkliga dina bästa stunders längtan? Vi startar med att göra ett bokslut just där du befinner dig i livet.

  • Hur ser ditt personliga balance scorecard ut?
  • Vad har gett mest avkastning hittills?
  • Några hyllvärmare att göra sig av med?
  • Nya tjänster eller talanger att utveckla?
  • Kostsamma investeringar som behöver genomföras?
  • Funkar inte den gamla kontoplanen?

Ja, ibland behövs en rejäl avstämning för att komma vidare, och våga ta kliv.

Jag är certifierad karriärcoach och använder bra verktyg för att kartlägga styrkor, intressen, drivkrafter m.m. Varmt välkommen till berikande, inspirerande och lärorik coaching som kommer att ta dig framåt.