iA


Psykopater På Arbetsplatsen

I samband med olika omorganisationer och avveck-lingar av företag hörs ofta att det måste vara en psykopat som är i farten.Är det så enkelt att ställa diagnoser? Har antalet psykopater verkligen ökat så dramatiskt?

Vad gör man om man misstänker att chefen, kollegan eller medarbetaren är psykopat?

Detta och en hel del därtill berättar jag om under mitt föredrag. Jag tar avstamp i den psykiatriska diagnosen och ger en beskrivning på vad som känner tecknar såväl psykopati som den närliggande diagnosen narcissim.

Därefter väver jag in hur det kan se ut i organisa-tioner och företag när dessa fenomen är igång. Egna konsulterfarenheter blandas med fakta från den litteratur som finns inom området. Vidare ger jag handfasta råd vad att göra för att hantera situationer där chefer, kollegor eller medarbetare är inblandade.

Mitt föredrag är en balans mellan fakta om vad psykopati är och vad det ställer till med. Jag försöker medvetet undvika fällan och underblåsa de, ofta ogrundade, antaganden om att det är ett tillstånd som ökar eller att tidsandan är sådan.

Välkommen att beställa ett föredrag på elisabeth@bjufors.nu

Referenser:
Susanne Malm, Coachutbildning Sverige, 08-301301
Bo Ribbenholt, Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening, 070–860 65 93